Cha Chris Monaghan

Cha Chris Monaghan

Cha Chris Monaghan được thụ phong linh mục dòng Thương Khó Chúa Giêsu vào năm 1981. Cha là Giám Đốc Học Viện Yarra Theological Union (YTU) ở Melbourne. Tại nơi đây, từ năm 1987, cha đã bắt đầu giảng dạy Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Chuyên môn giảng dạy chính yếu của cha trong những năm qua tập trung vào Phúc Âm theo Thánh Mátthêu và Luca, Sách Công Vụ Tông Đồ và các thư của thánh Phaolô. Cha đã tham dự vào các chương trình đào tạo cho người trưởng thành qua các trường học, giáo xứ và mục vụ các linh mục. Quả là một sự đam mê bền bỉ để làm cho giá trị dồi dào của Thánh Kinh có thể đến với mọi thành phần dân Chúa.

Ngoài ra, cha có đam mê trong lĩnh vực nghệ thuật như chơi ghita và chụp hình. Cha Chris có một tình yêu đặc biệt dành cho việc lưu dữ lại những khoẳng khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên trong những bức ảnh. Cha thường đăng những bức hình cha chụp trên Facebook kèm theo những lời suy niệm ngắn và dẫn chứng Thánh Kinh

Hãy vào trang Facebook để xem hình và đọc suy niệm của cha Chris