Việt Nam

Việt Nam

Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, miền Truyền Giáo Đức Mẹ La Vang có ba cộng đoàn dành cho tất cả học viên đang trong giai đoạn đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cộng đoàn Thánh Gabriel có tám học viên thần học dưới sự hướng dẫn của cha giáo Jasmin. Hiện diện với anh em còn có cha Jeff Foale – Bề trên miền truyền giáo  và cha Thomas Anamattathil – Đặc trách Quản lý Tài chính.

Cộng đoàn Thánh Vincent Strambi có mười ba anh em triết học dưới sự dẫn dắt của cha giáo Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn. Trong khi đó, chín anh em tiền triết ở cộng đoàn Chân Phước Andrew Phú Yên đang được cha giáo Gioan Baotixita Trịnh Công Tuệ coi sóc.

Miền truyền giáo này được thành lập vào năm 2005 với ý hướng giúp đỡ thêm cho việc xây dựng giáo hội Việt Nam, qua việc huấn luyện các nhà truyền giáo địa phương để phục vụ những người vùng sâu, vùng xa và những người bị bỏ rơi. Tới nay, miền truyền giáo đã có năm anh em được truyền chức Linh mục. Đồng thời, các giám mục địa phương cũng cố gắng giúp đỡ và trao cho anh em cơ hội phục vụ tại một số vùng khó khăn trên đất Việt.

Dòng Thương Khó Việt Nam mừng đại lễ kính Thánh Phaolô Thánh Giá ngày 19 tháng 10 năm 2017