Tiêu Chuẩn Chuyên Môn

Tỉnh Dòng chúng tôi cam kết sống, học tập và làm việc không ngừng theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong tư cách cá nhân lẫn tu sĩ. Nó bao gồm các lĩnh vực kiến thức, năng lực, ứng xử, trang phục, ngôn ngữ, và nghĩa vụ chăm sóc. Mỗi thành viên trong gia đình Dòng Thương Khó có trách nhiệm kiến tạo một môi trường an toàn và lành mạnh cho thiếu nhi, thanh thiếu niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương.

Chúng tôi quan tâm đến những thực hành bắt buộc nhằm tránh việc ở một mình với trẻ em và phải báo cáo những trường hợp có thể bị xâm hại hay bị bỏ quên. Chúng tôi buộc phải luôn luôn có thái độ quan tâm hết mực để đảm bảo sự an toàn và lành mạnh cho mọi thiếu nhi, thanh thiếu niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương hơn là chỉ tuân theo các nghĩa vụ bắt buộc.

Tỉnh dòng có một chính sách Tiêu Chuẩn Chuyên Môn toàn diện.