Cộng đoàn Endeavour Hills

Cộng đoàn Endeavour Hills

Giáo xứ Thánh Phaolô Tông Đồ, Endeavour Hills, Melbourne.

Giáo xứ thuộc tổng giáo phận Melbourne được thành lập vào năm 1980 nơi mà khi đó là vùng ngoại ô phát triển của Endeavour Hills. Dân số vùng này tiếp tục tăng lên khoảng 25.000 người. Do đó, Giáo xứ đã tăng lên đến khoảng 2.500 gia đình đến từ 75 quốc gia và những nền văn hoá bản địa. Điều này làm cho giáo xứ trở nên rất đa dạng và sôi động. Giáo xứ nỗ lực để trở thành “Một gia đình” nơi mọi người đều được đề cao và tôn trọng.

Dòng Thương Khó Chúa Giêsu tiếp quản việc chăm sóc mục vụ của Giáo xứ vào năm 1998. Vì vậy, gần một nửa thời gian tồn tại của Giáo xứ đã có sự hiện diện và ảnh hưởng của các cha dòng Thương Khó trong sự phát triển đời sống tâm linh và mục vụ. Các nữ tu Thánh Giá và Thương Khó Chúa Giêsu  (dòng Nữ Thương Khó Chúa Giêsu) đã hiện diện và tham gia mục vụ tại Giáo xứ từ tháng 11 năm 2007.

Trong suốt khoảng thời gian tồn tại của Giáo xứ, nhiều thành viên đã luôn dấn thân tham gia trọn vẹn vào đời sống mục vụ của Giáo xứ qua phụng vụ, lớp giáo lý và các lớp  bí tích cũng như gây quỹ, các sự kiện xã hội và các hoạt động nhóm. Các tổ chức Soup Van, Vinnies, nhóm JPIC và nhóm thăm viếng đã tạo điều kiện giúp giáo xứ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc mục vụ và tiếp cận cộng đồng ở vùng biên.

Giáo xứ nhận ra rằng có nhiều người đang đối diện với những thách đố về các mối  tương quan trong đời sống gia đình, mất việc làm, bệnh tật, tử vong và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, tuổi tác và vấn đề liên quan đến vật chất.

Hơn nữa, Hội đồng Giáo xứ cố gắng thúc đẩy sự tăng trưởng về đời sống đức tin, cầu nguyện và chứng tá. Họ luôn hiện diện để chào đón và nâng đỡ những người đang trong giai đoạn khó khăn cũng như chung vui với họ trong những lúc hân hoan..

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: