Cộng đoàn nhà thờ thánh Giuse ở Hobart

Cộng đoàn nhà thờ thánh Giuse ở Hobart

Cộng đoàn nhà thờ thánh Giuse là nhà thờ Công giáo lâu đời nhất ở Hobart. Thánh lễ đầu tiên được tổ chức trong nhà thờ vào đêm vọng Giáng sinh năm 1841. Cha John Joseph Therry là linh mục chánh xứ đầu tiên từ năm 1838-1844.

Robert William Willson, vị Giám mục đầu tiên của Hobart, đã được tấn phòng làm Tổng giám mục tại đây vào ngày 12 tháng 5 năm 1844. Nhà thờ thánh Giuse là nhà thờ chính tòa tạm thời cho tới khi nhà thờ Maria được xây dựng.

Năm 1956, Đức Tổng Giám mục Guilford Young đã mời Dòng Thương Khó Chúa Giêsu đến để tiếp nhận giáo xứ thành thị sôi động này.

Nhà thờ đã trở thành một trung tâm tâm linh của thành phố với thánh lễ và Chầu Thánh Thể ban trưa.

Các cuộc tĩnh tâm truyền thống cũng được thực hiện trong Tu viện cho đến năm 1972.

Hiện tại, hoạt động chính của giáo xứ là tái định cư cho người di cư ở Hobart, làm Tuyên úy cho Bệnh viện Hoàng gia Hobart (Royal Hobart Hospital) và thăm viếng người già neo đơn và bệnh tật.

View Website