Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là những nam Kitô hữu gồm giáo sĩ và tu huynh cùng chia sẻ đời sống cộng đoàn và loan báo cho Tin mừng của Chúa Kitô cho hết thảy mọi người trong thời đại hôm nay. Cộng đoàn tông đồ này do Thánh Phaolô Thánh Giá (Paolo Danei 1694 – 1775) sáng lập năm 1720.

Qua cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, đấng sáng lập đã nhận ra công trình vĩ đại nhất của Tình Yêu Thiên Chúa và mặc khải về sự Phục Sinh với sức mạnh vượt trên mọi quyền lực của ma quỷ. Thánh nhân để lại cho những người tiếp bước theo ngài nhiệm vụ loan báo cho người đương thời về tình yêu của Thiên Chúa dành tặng cho từng cá nhân và tất cả mọi người qua cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu, Đấng đã trỗi dậy trong vinh quang ngày Phục Sinh.

Các tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu đã tuyên thệ một cách đặc biệt để loan truyền việc tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu qua lời nói cũng như việc làm. Một cách đặc biệt, họ thi hành qua việc giảng thuyết và các cộng việc mục vụ khác nơi những anh chị em nghèo khổ và bị bỏ rơi, vốn là những người đang vác thập giá mỗi ngày.

Một nét đặc trưng khác nơi các tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu là đời sống cộng đoàn. Tình huynh đệ của anh em Dòng Thương Khó Chúa Giêsu thể hiện qua việc đặt mọi sự làm của chung. Thời gian trong ngày được dành cho việc cầu nguyện cộng đoàn và chiều kích đời sống chiêm niệm. Trong cách thức sáng tạo, tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu là những người bán chiêm niệm, nghĩa là kết hợp một cách hài hòa giữa đời sống chiêm niệm và đời sống mục vụ.

Với sự hiện diện trên 59 quốc gia trong 5 lục địa, tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu có trên 2000 thành viên, và được dẫn dắt bởi vị Bề trên Tổng quyền, người được tuyển chọn 6 năm một lần.

Là thành viên của một hội dòng hoạt động, anh em Thương Khó Chúa Giêsu được khuyến khích và hỗ trợ để  dấn thân công việc mục vụ. Đó là những điều anh em được trang bị và khám phá ra. Cầu nguyện là việc hết sức quan trọng không chỉ trong việc mục vụ mà còn trong toàn bộ đời sống của mỗi tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu.

Đặc sủng của dòng chính là những nét đặc trưng nơi mỗi anh em Dòng Thương Khó Chúa Giêsu và toàn thể Hội Dòng.