Linh Đạo Dòng Thương Khó Chúa Giêsu

Paul Danien (Thánh Phaolô Thánh Giá) là một người miền Bắc nước Ý sống vào thế kỉ XVIII. Ngài cùng với em trai là John Baptist (Gioan Tẩy Giả) đã sáng lập Dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Từ thuở thiếu thời, hai anh em đã tri nhận những giá trị của đời sống chiêm niệm, cũng như đời sống cộng đoàn. Các ngài đã đặt những điều đó làm nền tảng cho đời sống khi dâng hiến chính mình trong việc trợ giúp mọi người nhận ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Là một người thực tế, Thánh Phaolô Thánh Giá đã  sử dụng phẩm chất đó để kết hợp với những thực hành khôn ngoan nhằm củng cố nguyên tắc sống của ngài. Nhiều người cho rằng: “ngay thuở niên thiếu, Thánh Giá là cuốn sách gối đầu của ngài và việc Chúa chịu đóng đinh là khuôn mẫu ngài muốn noi theo”. Những người theo Thánh Phaolô Thánh Giá đã chọn châm ngôn của ngài: “Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu là công trình vĩ đại nhất thể hiện tình yêu của Thiên Chúa”.

Thánh Phaolô Thánh Giá mất năm 1775 và lễ mừng kính ngài được ấn định ngày 19 tháng 10 hằng năm.