Huy Hiệu Dòng Thương Khó Chúa Giêsu

Huy Hiệu Dòng Thương Khó Chúa Giêsu

Huy hiệu Dòng Thương Khó Chúa Giêsu có hình trái tim để diễn tả mầu nhiệm tình yêu. Phía trên trái tim có một thánh giá nhằm biểu đạt cho dấu chỉ  tình yêu cao vời nhất của Thiên Chúa.  Xung quanh thánh giá có ba vòng cung nói lên mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bên trong trái tim có ghi các chữ Jesu (phiên âm tên Do Thái của Chúa Giêsu), XPI (viết tắt chữ Kitô bằng ký tự Hi Lạp) và Passio theo tiếng La Tinh là Cuộc Thương Khó. Những điều này nhằm thể hiện ba ngôn ngữ chính được dùng thời Chúa Giêsu và được Tổng trấn Pontius Pilate (Phongxiô Philatô) dùng để viết lên tấm bảng được treo trên thập giá Chúa Giêsu. Dưới những từ đó, có hình 3 cái đinh biểu trưng cho các mũi đinh đã treo Chúa Giêsu vào Thánh Giá.

Huy hiệu chính thức của Dòng Thương Khó Chúa Giêsu còn có một cành thiên tuế và một nhánh ôliu (biểu tượng cho cuộc Thương Khó) thêm vào hai bên.

Tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần cũng có một logo cho riêng mình, trong đó bao gồm huy hiệu ở chính giữa và được bao quanh bởi biểu tượng của 4 quốc gia thuộc Tỉnh Dòng.