Các Thánh Dòng Thương Khó Chúa Giêsu

Các Thánh Dòng Thương Khó Chúa Giêsu

Dòng Thương Khó Chúa Giêsu hãnh diện về những anh chị em tuyệt vời đã dấn thân trở thành những tu sĩ dòng Thương Khó Chúa Giêsu. Trong số đó, nhiều nam nữ tu sĩ với đời sống thánh thiện đã được Giáo Hội tôn phong và một số anh chị em khác đang được xúc tiến cho quá trình công nhận đó.

Rất nhiều tu sĩ đã sống trọn vẹn đời sống chứng tá của mình nhưng vẫn chưa được Giáo Hội tôn phong. Trong Dòng Thương Khó Chúa Giêsu hiện có 7 vị hiển thánh, 9 vị chân phước và 17 vị ở bậc đáng kính. Trong số 3 vị Thánh trẻ là Thánh Gabriel Possenti, Thánh Gemma Galgani, và Thánh Maria Goretti, thì chỉ mình Thánh Gabriel (Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi) là khấn sinh Dòng Thương Khó Chúa Giêsu.

Suốt thời gian của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha vào năm 1936, 16 tu sinh trong độ tuổi 18 và 21, 4 tu sĩ và 7 Linh mục Dòng Thương Khó Chúa Giêsu thuộc cộng đoàn Daimiel đã bị sát hại do phong trào bài trừ giáo sĩ.