Đặc Sủng Dòng Thương Khó Chúa Giêsu

Đặc Sủng Dòng Thương Khó Chúa Giêsu

Tu sĩ Dòng Thương Khó Chúa Giêsu tuyên khấn để sống và loan truyền ‘sự tưởng niệm sống động’ về cuộc Thương Khó Chúa Giêsu. Như thế, chúng tôi luôn tìm kiếm một phương thế để sống phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu tỏ bày qua cuộc Thương Khó và  cái chết của Ngài trên thập giá. Đồng thời, qua những bài giảng, buổi chia sẻ, tư vấn mục vụ, chúng tôi hướng người khác đến việc khám phá ra sự phó thác này trong chính cuộc sống của họ.

Chúng tôi được mời gọi trở thành những nhân chứng sống động cho cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Đây là điểm cốt yếu và được nhận thấy nơi cách thức mà chúng tôi giải quyết vấn đề không mong muốn, sự thất vọng và nỗi đau khổ. Chúng tôi cố gắng mở lòng mình ra trước Thánh Ý của Thiên Chúa hơn là tìm hiểu về Thánh ý đó.

Đặc sủng của dòng mời gọi chúng tôi dám đối diện với những thử thách trong cuộc đời và trong chính nền văn hóa của mình vốn đề cao tư lợi mà làm giảm sự nhận biết Thiên Chúa.